رزومه ریاست

دکتر محمود فتحى


دکترى مدیریت اجرایى


دکتر محمود فتحى متولد ١٣٣٨ در شیراز چشم به جهان گشود .وى تحصیلات متوسطه را در شیراز به عنوان دانش آموز نمونه پشت سر گذارند.پس از اخذ دیپلم تحصیلات دانشگاهى را در دانشگاه تهران گذارند و پس از موفقیت در امتحان اعزام و اخذ بورس تحصیلى ، تحصیلان خود را در دانشگاه ساسکا چوان کانادا آغاز کرد و موفق به اخذ درجه کارشناسى ارشد و دکترى از آن دانشگاه شد .

جوایز و افتخارات:


برنده جایزه جشنواره بین اللملى خوارزمى
برنده جایزه سازمان حمایت از داراییهاى فکرى
پژوهشگر برتر دانشگاه مدیریت