دپارتمان هنر

تدوین – فیلم نامه نویسی – کارگردانی – فیلم برداری

ادبیات نمایشی – بازیگری – صحنه آرائی – کارگردانی

معماری – هوائی – ورزشی – دیجیتال

تخصصی (براساس نوع تخصص و دارای بیش از ۲۰۰ گرای می باشد)

طراحی – مرمت و تکمیل – رنگرزی

تئوری موسیقی – نوازندگی – آهنگسازی – تنظیم – موسیقی شناسی

نقاشی عمومی – مینیاتور – ارتباط تصویری – تصویرسازی – تصویر متحرک

طراحی لباس – طراحی چاپ پارچه – طراحی بافت پارچه